Partner

Partneri või ka aktiivse osanikuna investor on kõige tavapärasem lahendus. Selline lahendus sobib väga hästi sellistel juhtudel, kui erinevatel osanikel on ühesugused huvid ja nägemused ettevõtte arengust.