Äriplaani koostamine

Kui Teil on juba selgemalt ideed paigas ja soovite abi äriplaani kootamisel, siis aitame seda Teil teha. Loomulikult oma äriplaani koostate ise ja vastutate ka selle eest hiljem ise, kuid meie aitame Teil siiski kogu vajaliku paketi kokku panna, millega saate ka vajadusel investorite juurde minna või siis ka mõndasid toetuseid taodelda. Äriplaani alasel nõustmisel on meil keeruline konkreetset aega kohe öelda, sest see sõltub väga palju projektist. Seega läheneme sellele teenusele tunnihinnaga.